Var och hur?Vad får jag?Området och vinernaArbetet under vinåretEn spännande historia
ARBETET UNDER VINÅRET

Under hela året så när som på några få veckor i december - januari är klimatet mycket behagligt i Herault. Arbetet i vingården blir som balsam för själen, en behaglig promenad i solen.

I korthet ser vinåret ut så här:

November - mars: Beskärning, eldning av avklippta grenar, ev. reparation av stöttor och ståltråd.

Mars: Stora knoppar. Återplantering där det behövs, plöjning, uppbindning av stockar.

Början april: Första löven. Onödiga skott tas bort.

Slutet april: Stjälkarna växer fort, synliga klasar. Ansning och plöjning. Uppbindning av grenar.Maj: Långa grenar. Gallring och uppbindning av grenar.

Juni: Blomning. Eventuell plöjning. Gallring av klasar (vendange verte).

Början juli: Formering av klasar. Gallring av blad och klasar.

Slutet juli: Klasarna tar färg. Gallring m m.

Augusti: Klasarna blir blå. Gallring och mätning av mognadsgraden.

5 - 15 september: Mognad. Exakt skördedag passas in. Skörden tar ca en vecka. Intag, pressning och förberedelse för jäsning.

Slutet september: Vinjäsning.

Oktober: Avslutning av jäsning, lagring.

Vinter - vår: Ev. lagring på ekfat, blandning av vinsorter (assemblage) och tappning på flaska.