Var och hur?Vad får jag?Området och vinernaArbetet under vinåretEn spännande historia
EN SPÄNNANDE HISTORIA

Redan flera hundra år före Kristi Födelse kom grekerna till le Midi, till trakten kring Agde i Herault, och började odla vin.

Sedan tog romarna över och alltfler vinfält plöjdes upp längs Medelhavskusten. De anlade för handel med vin, salt m m vägen Via Domitia, som gick längs hela kusten, men cirka två mil inåt landet för att undvika sjörövare. Av denna väg finns i våra trakter idag flera minnen.

Vinet spred sig norrut i Frankrike och odlades med tiden i sådana mängder att romarna till och med begränsade omfattningen för att det inte skulle hota deras produktion hemma.

Vinets sedermera religiösa betydelse och munkklostrens stora odlingar gjorde att vinet accepterades och fick prestige i samhället. Genom att sydfrankrike invaderades oupphörligt av olika folkslag, pest med mera fick också vinkulturen sina kriser genom seklerna.

I vågor utbredde sig dock vinet alltmer. På 1500-talet hade Frankrike redan en miljon hektar vinodlingar!

Från och med 1600-talet gjordes mycket för att utveckla vinodlandet. Glasen ersätter muggarna och år 1700 kan man tillverka glasflaskor som håller för transport. Munken Dom Pérignon utvecklade ekkorken för att kunna buteljera ett visst bubblande vin.

Dock kunde inte vinet lagras i vinkällaren mer än ett år, för träfaten var för dåliga. Etiketter fanns inte, utan på varje kasse med flaskor märkte man typ av vin m m.

På 1700-talet gör framförallt Boreauxvinerna succé hos den engelska aristokratin. En vinhandlare i London gör en första klassning av de bästa vinerna efter vid vilket slott de framställts.

Soldaterna under 1:a världskriget hade en ranson på 0,5 liter vin per dag för att få energi pch hålla moralen uppe.När man lär sig mer om jäsning och hygien utvecklas vinkvalitén snabbt. Produktionen delas i bättre viner och enklare viner med lägre alkoholhalt för de stora massorna som växer fram i och med industrialismen.

De enklare vinerna odlas i allt större volymer och blir ibland till och med billigare än vatten - kranvatten finns ju ännu inte i städerna. Alla möjliga metoder används för att "förbättra" folkets vin : tillsats av björnbärsjuice för mörkare färg, muskotnöt för smakens skull eller varför inte inblandning av gips för att få mer "body"!

Efterfrågan gör att framförallt i länet Herault odlas enorma arealer. Järnvägar och Canal du Midi, som öppnar till Atlanten, samt fri handel av vin gör Herault till Europas största vinproducent.

Under 1800-talet börjar flera sjukdomar skapa problem, för att kulminera i invasion av den lilla lusen Phylloxera, som totalt ödelägger fransk vinindustri vid sekelskiftet. Efterhand lyckas man få igång odlingarna igen genom att ympa på resistenta sticklingar från Amerika.

Från 1900-talets början bildas vinkooperativ för pressning och jäsning i regionen med bestämda socialistiska mål. Så småningom finns ett kooperativ i varje vinby.

De senaste 30 åren har dock kooperativen i hög grad upphört på grund av minskad efterfrågan av de enklare vinerna. Kvar finns dock traditionen hos vinbönderna i le Midi att göra uppror mot regeringen i Paris!

Till och med 1960-talet betraktades vin av hela det franska samhället som en viktig näringskälla för kroppen, för vuxna såväl som för barn. Och det dracks mycket, från morgon till kväll! Därefter förändrades synen på alkohol, och vanorna har därefter successivt förändrats fram till våra dagar.

Nu dricker man inte dagligen vin, men när man gör det vill man ha kvalitet. Till denna verklighet anpassar sig vinsektorn efterhand genom att minska uttaget från vingården till förmån för kvalitén. De senaste tjugo åren har en massiv omstrukturering skett från gamla vinsorter, som anses ge lägre kvalitet eller ej efterfrågas, till mer konkurrens kraftiga druvor, såsom Chardonnay Blanc, Syrah och Merlot.